Công cụ kiểm tra
Mức độ Mệt mỏi

Công cụ kiểm tra mức độ mệt mỏi (FAS) là một bảng 10 câu hỏi ngắn giúp đo lường mức độ mệt mỏi. Trong đó, năm câu sẽ phản ánh về mặt thể chất và năm câu còn lại ở khía cạnh tinh thần.
Đây là công cụ được phát triển bởi nhà khoa học Michieselen và cộng sự. Công cụ FAS đã được kiểm chứng, xuất bản trên các tạp chí quốc tế và có độ tin cậy cao nên được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.
Hoàn thành bài kiểm tra chỉ với 2 phút và nhận về kết quả đánh giá tình trạng mệt mỏi của mình thôi nào.

Bắt đầu

Công cụ kiểm tra
Mức độ Mệt mỏi