Bayer hiểu rằng việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn trong quá trình sử dụng website của chúng tôi là việc cần thiết phải quan tâm. Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Vì vậy chúng tôi muốn bạn biết về những loại dữ liệu mà chúng tôi sẽ lưu trữ hoặc loại bỏ. Với thông báo quyền riêng tư này, chúng tôi muốn thông báo đến bạn các tiêu chuẩn bảo mật của chúng tôi.

Thu thập dữ liệu

Bạn có thể sử dụng website của chúng tôi mà không cần phải cung cấp dữ liệu cá nhân. Bạn không cần phải cung cấp thông tin cá nhân để được sử dụng website của chúng tôi, ngoại trừ những trường hợp cần thiết khi bạn yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn một sản phẩm hay dịch vụ nào đó. Khi bạn sử dụng website của chúng tôi, dữ liệu có thể được lưu trữ cho nhiều mục đích bảo mật khác nhau. Dữ liệu này có thể bao gồm tên của nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, các website đã dẫn bạn đến website của chúng tôi, các website mà bạn truy cập từ website của chúng tôi, và địa chỉ IP của bạn. Dữ liệu này có thể dẫn đến việc nhận diện ra bạn, nhưng chúng tôi không làm việc đó. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cho mục đích thống kê, và sẽ duy trì tính ẩn danh cho mỗi người dùng cá nhân mà nhờ đó người dùng sẽ không thể định danh được. Trong trường hợp các dữ liệu cá nhân được cung cấp cho các bên khác để cung cấp đến bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, hoặc cho những mục đích khác mà bạn cho phép, chúng tôi sẽ có các biện pháp kỹ thuật và tổ chức quản lý để đảm bảo rằng các quy tắc bảo mật dữ liệu thích hợp sẽ được tuân thủ.

Thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân khi bạn cung cấp cho chúng tôi, thông qua việc đăng ký, điền vào các biểu mẫu hoặc gửi email, hoặc như một phần của việc đặt hàng cho sản phẩm và dịch vụ, hoặc các yêu cầu về sản phẩm đặt hàng, hoặc các tình huống tương tự mà khi đó bạn đã chọn việc cung cấp thông tin cho chúng tôi.

Cơ sở dữ liệu và các nội dung của nó được lưu giữ tại công ty của chúng tôi và việc lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu sẽ là trách nhiệm của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho một bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi chúng tôi có được sự chấp thuận của bạn hoặc vì yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi sẽ nắm quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm với việc sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn đã tiết lộ cho chúng tôi. Một vài dữ liệu có thể được lưu trữ hoặc xử lý bằng máy tính đặt tại các nước khác, chẳng hạn Hoa Kỳ, nơi có luật bảo vệ dữ liệu có thể khác biệt với quốc gia mà bạn đang sống. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có chính sách thích hợp để yêu cầu đơn vị xử lý dữ liệu ở quốc gia đó duy trì sự bảo mật dữ liệu tương đương với mức bảo mật được áp dụng tại quốc gia mà bạn đang sống.

Mục đích sử dụng

Dữ liệu được chúng tôi thu thập sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp đến bạn những sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu hoặc cho các mục đích khác với sự chấp thuận của bạn, ngoại trừ những trường hợp được yêu cầu bởi luật pháp.

Quyền truy cập và chỉnh sửa

Bạn có quyền xem xét và sửa đổi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi nếu bạn nghĩ rằng các thông tin này đã cũ hoặc không chính xác. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần gửi một email đến địa chỉ email được cung cấp trên website hoặc liên hệ với nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ dưới đây.

Quyền hủy bỏ

Bất kỳ lúc nào, bạn cũng có quyền hủy bỏ việc cho phép sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần gửi một email đến địa chỉ email được cung cấp trên website hoặc liên hệ với nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi tại địa chỉ được cung cấp dưới đây.

Duy trì dữ liệu

Chúng tôi chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào chúng còn cần thiết cho chúng tôi trong việc giải quyết các yêu cầu của bạn hoặc thực hiện những việc đã được bạn đồng ý, ngoại trừ những trường hợp có yêu cầu của luật pháp (chẳng hạn như liên quan đến vụ kiện tụng đang được giải quyết).

Sử dụng cookie

Website này sử dụng cookie. Cookie là tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trong bộ nhớ đệm ở trình duyệt của người dùng. Chúng lưu trữ một số thông tin nhất định (ví dụ ngôn ngữ hoặc cài đặt trang ưu tiên của bạn) mà trình duyệt của bạn có thể chuyển lại cho chúng tôi lần kế tiếp bán truy cập website chúng tôi (tùy thuộc vào vòng đời của cookie).

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie: (1) Cookie cần thiết cho mục đích kỹ thuật, nếu không có nó chức năng của website chúng tôi sẽ bị giảm thiểu, và (2) cookie tùy chọn.

Danh sách cookie

Cookie là một mẩu dữ liệu nhỏ (tập tin văn bản) mà trang web – khi người dùng truy cập – yêu cầu trình duyệt của bạn lưu trữ trên thiết bị của bạn để nhớ thông tin về bạn, chẳng hạn như ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng hoặc thông tin đăng nhập. Những cookie này do chúng tôi thiết lập và gọi là cookie bên thứ nhất. Chúng tôi cũng sử dụng cookie bên thứ ba – cookie từ miền khác với miền của trang web mà bạn đang truy cập – cho hoạt động quảng cáo và tiếp thị. Cụ thể hơn, chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ giám sát khác cho các mục đích sau:

Cookie tuyệt đối cần thiết

Những cookie này cần thiết để trang web hoạt động và không thể tắt trong hệ thống của chúng tôi. Chúng thường chỉ được thiết lập để đáp ứng các hành động do quý vị thực hiện tương ứng với yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như thiết lập tùy chọn bảo mật của quý vị, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu. Tất nhiên, quý vị có thể sử dụng Trang web của chúng tôi mà không cần thiết lập bất kỳ cookie nào. Trong trình duyệt của mình, quý vị có thể cài đặt cấu hình hoặc hủy kích hoạt hoàn toàn việc sử dụng cookie bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến hạn chế các chức năng hoặc có tác động xấu đến tính thân thiện với người dùng của Trang web của chúng tôi.

Nhóm phụ cookieCookieCookie được sử dụngTuổi thọ tối đa
www.berocca.com.vnOptanonAlertBoxClosed, OptanonConsent, userCity, userCountryBên thứ nhất365 Ngày, 365 Ngày, Vài giây, Vài giây

Cookie hiệu năng

Cookie hiệu năng sẽ giúp chúng tôi phân tích việc quý vị sử dụng Trang web của chúng tôi. Thông tin được thu thập liên quan đến việc quý vị sử dụng Trang web của chúng tôi (ví dụ: URL giới thiệu, các trang web của chúng tôi mà quý vị đã truy cập, loại trình duyệt của quý vị, cài đặt ngôn ngữ của quý vị, hệ điều hành, độ phân giải màn hình của quý vị) sẽ được truyền đến máy chủ của nhà cung cấp của chúng tôi, tại đây nó sẽ được lưu trữ và phân tích. Sau đó, các kết quả tương ứng sẽ được cung cấp cho chúng tôi ở dạng ẩn danh. Dữ liệu sử dụng của quý vị sẽ không được kết nối với địa chỉ IP đầy đủ của quý vị trong quá trình này. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố về quyền riêng tư.

Nhóm phụ cookieCookieCookie được sử dụngTuổi thọ tối đa
www.berocca.com.vn_ga, _gid, _gat_UA-Bên thứ nhất180 Ngày, 1 Ngày, Vài giây

Cookie chức năng

Những cookie này cho phép trang web cung cấp chức năng nâng cao và cá nhân hóa. Chúng có thể được thiết lập bởi chúng tôi hoặc bởi các nhà cung cấp bên thứ ba có dịch vụ mà chúng tôi đã thêm vào các trang của mình. Nếu quý vị không cho phép các cookie này thì một số hoặc tất cả các dịch vụ này có thể không hoạt động bình thường.

Nhóm phụ cookieCookieCookie được sử dụngTuổi thọ tối đa
google.com_GRECAPTCHABên thứ ba180 ngày
www.google.com_GRECAPTCHABên thứ ba180 ngày

Cookie nhắm mục tiêu

Sub-Header – copy text We and our partner will use this information to better tailor our advertisements to you and your interests, to limit the number of times you are shown the same advertisement, to evaluate the efficiency of promotional campaigns, and to better comprehend the behavior of visitors after they have looked at a certain ad. When you visit another website of the Advertisement Network, customized pop-ups tailored to your interests can be presented to you on the basis of the information collected on our Website. For more details please refer to the Privacy Statement.

Chúng tôi và đối tác của chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để điều chỉnh quảng cáo của chúng tôi phù hợp hơn với quý vị và sở thích của quý vị, để giới hạn số lần quý vị được xem cùng một quảng cáo, để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch khuyến mại và hiểu rõ hơn hành vi của khách truy cập sau khi họ đã xem một quảng cáo nhất định. Khi quý vị truy cập một trang web khác của Mạng quảng cáo, cửa sổ bật lên tùy chỉnh phù hợp với sở thích của quý vị có thể được hiển thị cho quý vị trên cơ sở thông tin được thu thập trên Trang web của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố về quyền riêng tư.

Nhóm phụ cookieCookieCookie được sử dụngTuổi thọ tối đa
www.berocca.com.vn_fbpBên thứ nhất89 Ngày

Phân tích trang web

Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web của Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ (“Google”).

Căn cứ vào việc chấp thuận trước của bạn, Google sẽ thay mặt chúng tôi phân tích việc sử dụng trang web của bạn. Vì mục đích này, chúng tôi sẽ sử dụng các cookies mô tả chi tiết hơn tại bảng phía trên. Thông tin do Google thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi (ví dụ URL nào đưa bạn đến, trang nào trên web chúng tôi bạn viếng thăm, trình duyệt của bạn, cái đặt ngôn ngữ của bạn, hệ điều hành của bạn, độ phân giải màn hình của bạn) sẽ được chuyển đến máy chủ của Google tại Hoa Kỳ, tại đây thông tin được lưu trữ và phân tích; kết quả sẽ được trao cho chúng tôi dưới hình thức ẩn danh. Trong quá trình này, dữ liệu sử dụng của bạn sẽ không được kết nối với địa chỉ IP trọn vẹn của bạn. Chúng tôi đã kích hoạt trên trang web chúng tôi chức năng ẩn IP do Google cung cấp, do đó 8 chữ số cuối (loại IPv4) hoặc 80 bit cuối (loại IPv6) của địa chỉ IP của bạn được xóa đi. Thêm vào đó, Google được chứng nhận theo EU-US Privacy Shield, đảm bảo một mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ đối với việc xử lý dữ liệu của Google tại Hoa Kỳ.

Bạn có thể rút lại chấp thuận của bạn đối với việc sử dụng công cụ phân tích web bất cứ lúc nào bằng cách tải và cài đặt Browser Plugin do Google cung cấp hoặc bằng cách quản lý các chấp thuận của bạn trong bảng trên, theo đó một cookie chọn-bỏ sẽ được cài. Cả hai lựa chọn này sẽ ngăn việc sử dụng công cụ phân tích web chỉ khi bạn sử dụng trình duyệt mà bạn đã cài plugin hoặc nếu bạn không xóa cookie chọn-bỏ.
Để biết thêm thông tin về Google Analytics xin tham khảo Điều khoản sử dụng Google Analytics, Các Nguyên tắc an ninh và quyền riêng tư của Google Analytics, và Chính sách Quyền riêng tư của Google.

Bảo mật

Bayer sử dụng các biện pháp phòng ngừa bảo mật về mặt kỹ thuật và tổ chức quản lý để bảo vệ dữ liệu của bạn trước các nguy cơ giả mạo, mất mát, phá hoại hoặc xâm phạm trái phép. Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được bạn cung cấp cho Bayer sẽ được mã hóa trong quá trình truyền tải để ngăn chặn việc sử dụng của bên thứ ba. Các thủ tục bảo mật của chúng tôi sẽ liên tục được cải thiện dựa trên các tiến bộ kỹ thuật.

Trẻ em

Để bảo vệ sự riêng tư của trẻ em, chúng tôi sẽ không thu thập, xử lý hoặc sử dụng các thông tin liên quan đến người dưới 13 tuổi mà không có sự chấp thuận từ người giám hộ hợp pháp của họ. Người giám hộ hợp pháp đó có quyền xem hoặc yêu cầu xóa các thông tin đã được trẻ em đó cung cấp.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu hoặc nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình, vui lòng gửi yêu cầu theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH Bayer Việt Nam – Hồ Chí Minh

Lầu 3, Toà nhà CentrePoint 106 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84-28) 3845 0828

Email: dpo.asean@bayer.com 

Sửa đổi chính sách riêng tư dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố về quyền riêng tư của mình trong tương lai. Chính sách riêng tư dữ liệu cá nhân được cập nhật sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi. Mọi sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được công bố trên trang web của chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên truy cập trang web để cập nhật thông tin để biết được các cập nhật.

Tuyên bố này được soạn thảo vào: 09 tháng 03, 2023